साहित्य :- १)      शंभर ग्रॅम पनीर २)     २ ते ३ मध्यम कांदा बारीक चिरलेले ३)     २ ते ३ टोमाटो बारीक चिरलेले ४)     एक टेबल स्पून आले-लसूण पेस्ट ५)