साहित्य :- १)      एक कच्चा फणस २)     मध्यम आकाराचे कांदे तीन-चार ३)     लसूण पाकळ्या आठ-नऊ , आलं पाव इंच ४)     सुकं खोबरं पाव वाटी , सुक्या लाल