साहित्य :- १)      दीड वाटी बारीक रवा २)     अर्धी वाटी तांदळाचं वा डाळीचं पीठ ३)     एक वाटी ताक , तेल ४)     अर्धा चमचा बेकिंग पावडर ५)    चवीपुरतं मीठ