“आईवडील “

💐जगात श्रीमंत कोण ?

ज्याला आई-बाप आहेत तोच!💐

🌿जगात यशस्वी कोण ?
ज्याला आई-बापाची
किंमत कळाली तोच!🌿

🍀जगात महान कोण ?
ज्याने आई-बापाची
स्वप्न पुर्ण केली तोच! ☘️

🌷मेल्यावर मेलेल्या आईबापाच्या
मढ्यावर सगळेच बोंबलून रडतात.
खरा पूत्र तोच जो जिवंतपणी
त्यांची सेवा करतो. तुम्हाला,

तुमच्या आईवडीलाची शपथ, हा मेसेज
आपल्या सर्व ग्रुप वर पाठवा. आणि
वेळ काढून नक्कीच वाचा..!🌷

💐जेव्हा फुटत होती प्लेट
बालपणी तुमच्या कडून
आता आई कडून फुटली
तर तिला काहीही बोलू नका💐

💐जेव्हा मागत होते फुगा
लहानपणी आई जवळ
आता आई चष्मा मागते तर
तिला नाही म्हणु नका तुम्ही💐

💐जेव्हा मागत होते चॉकलेट
लहानपणी आई जवळ
आता आई औषध मागते तिला
आणायला विसरु नका तुम्ही💐

💐 आई रागवत होती तुम्हाला
जेव्हा मस्ती करीत होत तुम्ही
आता तिला ऐकु येत नाही
तर तिला रागावु नका तुम्ही💐


💐जेव्हा चालत नव्हते तुम्ही
आई बोट धरुन चालवत होती.
आता ती चालु शकत नाही, तर
तिचा हात पकडुन सहारा द्या तुम्ही💐

💐 जेव्हा रडत होते तुम्ही

आई छातीला लावत होती

आता सहन करा दु:ख तुम्ही

तिला रडु देवु नका तुम्ही💐


💐जेव्हा जन्मले होते तुम्ही
आई तुमच्या जवळ होती. जेव्हा
आईचा शेवटचा क्षण येईल तेव्हा
तिच्या जवळ नक्की थांबा तुम्ही!💐


आयुष्यात खुप अडचणी येतील,
पण त्याच्यासाठी जगा..!
जे तुमच्यासाठी, स्वत:चा
जीव अर्पण करतात..!👏👏