एका कळीची कहाणी

snow-flowerपोटाच्या अंधाऱ्या कोठीत

एक काळी उमलली

हे एकूण आई

आनंदाने फुलली

 

दोन तिन दिवसांनी

हे बाबांना समझले

दुसऱ्या दिवशीच घर

खेळण्यांनी भरले

 

हे एकूण आनद

सासूसासर्यांनाहि झाला

सासूबाई म्हणाल्या

माझ्या वंशाचा दीपक आला

 

तिन चार महिन्यांनी चोरून लपून

गर्भलिंग तपासणी झाली

मुलगी आहे एकूण

सर्वांची चेहरे नाराज झाली .

 

काळी खुडणार म्हणून

आईचे दुख मावेना

पण करेल तरी काय

सासुपुढे काही चालेना

 

सरकारने केला आहे

म्हणे एक कायदा

पण येथे नाही झाला

त्याचा काही फायदा

 

एक होता राजा

आणि एक होती राणी

जन्माआधी संपली

एका कळीची कहाणी

 

अरे !तिच्याच पोटी जन्मणार

फुले,आंबेडकर सारखे महान

पण आज आम्ही ठेवली

आहे अक्कल गहाण

 

आजची कळी होणारी

उद्याची माऊली

म्हणूनच गरजेच आहे

जन्माला येणे छकुली

 

एक स्त्री होती ना

आदी माया शक्ती

छोटीसी कळी खुडताना

कुठे जाते त्याची भक्ती

 

एकविसाव्या शतकात साऱ्या

जगाची काया पालटली

वाईट विचारांनी मात्र त्याची

जागा नाही झाली

 

समजा कळी कधीतरी

सुंदर फुल झाली

तरी तिच्या अत्याचारांची

सांगता  नाही आली

 

तिला वाटले कधीतरी

येईल आशेच्या किरण

पण तिच्या या इच्छेची हि

झाली मातीत घुसळण

 

एक होता राजा

आणि एक होती राणी

किती दुखत आहे ना

या कळीची कहाणी

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *