क्लब सॅन्डविच

साहित्य :-club sandwitch

१)      एक साधा लहान सॅन्डविच ब्रेड

२)     एक लहान ब्राऊन सॅन्डविच ब्रेड

३)     अर्धी वाटी कोथिंबीर-पुदिन्याची हिरवी चटणी

४)     अर्धी वाटी टोमाटो सॉस

५)    काकडी आणि टोमाटोचे पातळ काप

६)      थोडं लोणी

७)    चीजस्प्रेड . 

कृती :-

१)      सहा क्लब सॅन्डविच बनविण्यासाठी सहा पांढऱ्या ब्रेड स्लाईस आणि तीन ब्राऊन ब्रेडच्या स्लाईस घ्याव्या . 

२)     तीन पांढऱ्या स्लाईसवर हिरवी चटणी लावावी , तर उरलेल्या तीन पांढऱ्या स्लाईसना टोमाटो सॉस लावावा . 

३)     प्रथम चटणी लावलेल्या स्लाईस मांडून त्यांवर काकडीच्या चकत्या पसराव्या . 

४)     ब्राऊन ब्रेडच्या स्लाईसला लोणी किंवा चीज स्प्रेड लावून त्यानं झाकावं . 

५)    त्यावर पुन्हा वरच्या बाजूला लोणी किंवा चीज स्प्रेड लावून त्यावर      टोमाटोच्या चकत्या मांडाव्या आणि त्या टोमाटो सॉस लावलेल्या पांढऱ्या       ब्रेड स्लाईसनं झाकाव्या . 

६)      अशा रीतीनं प्रत्येकी तीन स्लाईसची चवड तयार होईल .  आता ती हलक्या हातानं दाबून तिरकी कापून त्रिकोणी सॅन्डविच बनवावा .