ग्रीन पुलाव

साहित्य :-green puloa

१)      एक वाटी हिरवे वाटाणे

२)     पाव वाटी काजूचे तुकडे

३)     एक वाटी बासमती तांदूळ

४)     वीस-पंचवीस कढीलिंबाची पाने

५)    अर्धी वाटी कोथिंबीर

६)      दोन-तीन हिरव्या मिरच्या

७)    एक डाव तेल , चवीला साखर

८)     दोन वाटया गरम पाणी

९)      चवीनुसार मीठ .

कृती :-

१)      बासमती तांदूळ अर्धा तास अगोदर भिजवून ठेवावा .  कोथिंबीर , मिरच्या व कढीलिंब यांची बारीक गोळी वाटावी .

२)     तेल गरम करून काजू-वाटाणे टाकून परतून घ्यावे .  तांदूळ टाकून परतावे . 

३)     वाटलेली गोळी टाकून परतून मीठ , साखर चवीला टाकून गरम पाणी टाकून मंद गैसवर भात होऊ दयावा .  वरून थोडेसे तूप टाकावे .