चटपटीत रगडा

साहित्य :-ragda

१)      सात-आठ पोळ्या

२)     एक वाटी उकडलेले हरबरे  

३)     दोन बटाटे , टोमाटो

४)     दोन कांदे , कोथिंबीर

५)    एक वाटी बारीक शेव

६)      दोन वाटया दही

७)    चाट मसाला , तिखट

८)     पाव वाटी खारे शेंगदाणे

९)      पाव वाटी कांद्याची पात

१०)  चवीनुसार मीठ . 

कृती :-

१)      पोळ्यांचे पातळ तुकडे करावेत आणि तेलात खरपूस तळून घ्यावेत .  बटाटे उकडून अगदी बारीक करून घ्यावेत . 

२)     कांदा बारीक चिरून घ्यावा .  टोमाटो , कोथिंबीर , कांद्याची पात बारीक    चिरून घ्यावी .    

३)     एका पसरट भांडयात उकडलेले बटाट्याचे बारीक तुकडे , कांदा , कांद्याची पात , थोडी कोथिंबीर , टोमाटो , थोडी शेव एकत्र करावी . 

४)     त्यात पोळ्यांचे तळलेले तुकडे घालावेत .  मीठ , चाट मसाला , उकडलेले हरबरे आणि थोडं तिखट घालावं . 

५)    दही घालावं आणि सगळं व्यवस्थित कालवून घ्यावं एका डिशमध्ये वाढावं . 

६)      वरून बारीक शेव , खारे शेंगदाणे , कोथिंबीर घालून खायला दयावं .  तुमची कल्पनाशक्ती वापरून तुम्ही हा पदार्थ आणखीन पौष्टिक करू शकाल . 

 

साहित्य :-

१)      सात-आठ पोळ्या

२)     एक वाटी उकडलेले हरबरे  

३)     दोन बटाटे , टोमाटो

४)     दोन कांदे , कोथिंबीर

५)    एक वाटी बारीक शेव

६)      दोन वाटया दही

७)    चाट मसाला , तिखट

८)     पाव वाटी खारे शेंगदाणे

९)      पाव वाटी कांद्याची पात

१०)  चवीनुसार मीठ . 

कृती :-

१)      पोळ्यांचे पातळ तुकडे करावेत आणि तेलात खरपूस तळून घ्यावेत .  बटाटे उकडून अगदी बारीक करून घ्यावेत . 

२)     कांदा बारीक चिरून घ्यावा .  टोमाटो , कोथिंबीर , कांद्याची पात बारीक    चिरून घ्यावी .    

३)     एका पसरट भांडयात उकडलेले बटाट्याचे बारीक तुकडे , कांदा , कांद्याची पात , थोडी कोथिंबीर , टोमाटो , थोडी शेव एकत्र करावी . 

४)     त्यात पोळ्यांचे तळलेले तुकडे घालावेत .  मीठ , चाट मसाला , उकडलेले हरबरे आणि थोडं तिखट घालावं . 

५)    दही घालावं आणि सगळं व्यवस्थित कालवून घ्यावं एका डिशमध्ये वाढावं . 

६)      वरून बारीक शेव , खारे शेंगदाणे , कोथिंबीर घालून खायला दयावं .  तुमची कल्पनाशक्ती वापरून तुम्ही हा पदार्थ आणखीन पौष्टिक करू शकाल .