चीज बटाटा

साहित्य :-broccoli-potatoes-ay-1875529-l

१)      चार उकडलेले बटाटे

२)     दोन क्यूब चीज

३)     एक टेबल स्पून बटर

४)     चवीनुसार मीठ .

कृती :-

१)      बटाटे किसून घ्यावे .  फ्राईंग पैनमध्ये बटर टाकून त्यात किसलेला बटाटा टाकून     त्यात चीज किसून टाकावे व थोडेसे मीठ टाकून त्यात बटाटा चीजमध्ये मिक्स       करून गोलाकार करून थापावे .  

२)     मंद आचेवर पैनठेवून भजावे .  वरती झाकण ठेवावे .  खालच्या बाजूने गुलाबी रंग आल्यावर हळूच हलक्या हाताने बटाट्याची खालची बाजू वर करून वरची बाजू खाली करून भाजावी . 

३)     दोन्ही बाजूंनी जरा कुरकुरीत भाजावे .  केचपबरोबर किंवा नुसते पण चांगले लागते .