पाऊस देऊन जातो

बरंच काही , आपण मागायच्याही आधी
पाऊस देऊन जातो..

सांडून जातो धुवांधार आसुसलेलं ,
थबकलेलं बरंच काही.
मोकळं मोकळं करून जातो ,
पाऊस सांगत नाही.

त्याच्या मनातलं यायच्या आधी,
पण आपल्या मनातलं
सारं काही शहाण्यासारखं समजून घेत

हवं तेव्हा , हवा तसा
आपल्यासाठीच भरून येतो..

निवळशंख पाणी , एक थेंब , दोन थेंब
आभाळभर रांगच रांग , पुन्हा थेंब, त्यात पाऊस..
नितळ नितळ करत जातो .

बरंच काही, आपण मागायच्याही आधी
पाऊस देऊन जातो..