प्रेमासाठी

for loveव्हॅलेंटाईन डे च्या दिवसी गेलो तिला घरी घेवून

व्हॅलेंटाईन डे च्या दिवसी गेलो तिला घरी घेवून

 

आई तुझी सून इनकमिंग सून

आई म्हणाली ,

आई म्हणाली ईला कुठून आणली रे उचलून ……

 

आईला म्हटलं दोघे कॉलेजात शिकत होतो.

तितक्यात सारी

पोर आम्ही एकमेकांकड बघत होतो .

अग,अग मलाच कळल नाही अस विपरीत कस घडल

आमच दोघाच जीवन अस कस जुळल .

 

आई म्हणाली, आई म्हणाली ईला चुल्यावरतो भाकरी करता येईल का?

आणि चटके घेता घेता संसार करता येईल का ?

सांग पोरी प्रेमासाठी एवढ करता येईल का ?

 

डोळ्यात जाईल धूर तुझ्या आईबाप होतील दूर

डोळ्यात जाईल धूर तुझ्या आईबाप होतील दूर

 

गोऱ्या तुझ्या गालावरती रंग काळा शोभून दिसेल का ?

सांग पोरी प्रेमासाठी एवढ करता येईल का ?

उपाशी पोटी राहत लागल घरात कधी कधी

 

उन वारा पाणी पाऊस तुला साहता येईल का ?

सांग पोरी प्रेमासाठी एवढ करता येईल का ?

काटा कुटा वेचून लेका भरवलाय मी घास

 

असाच मायेचा घास करून त्याच पोट भारवाशील का ?

सांग पोरी प्रेमासाठी एवढ करता येईल का ?

अस असेल तर आत्ताच घरी जा सांग तुझ्या बापाला

 

समोरच्या झोपडपट्टीत वरात येतय बंगल्यात

झोपडपट्टीची वरात या बंगल्याला सहन होईल का ?

सांग पोरी प्रेमासाठी एवढ करता येईल का ?