फोडशीची भाजी

fod

साहित्य :

१)      फोडशीच्या पात्या एक जुडी

२)     डाळीचं पीठ चार चमचे

३)     ओलं खोबरं

४)     तिखट , मीठ

५)    गुळ , तेल

६)      फोडणीचं साहित्य .

कृती :-

१)      फोडशीची भाजी स्वच्छ धुवून चिरावी .  फोडणीला टाकावी .

२)     वाफवली की चवीला मीठ , तिखट , गुळ टाकावा .

३)     ते नीट शिजलं की डाळीचं पीठ वरून भुरभुरावं व वाफ येऊ दयावी .

४)     थोडं ओलं खोबरं घालावं .