बडू आणी बाबा

grandpaa

बडू: बाबा मला
काल रात्री एकस्वप्न पडल
त्यात माझा एक पाय चंद्रावर आणी एक पृथ्वीवर होता

बाबा : अशी स्वप्न बघत जाऊ नकोस वेड्या .
.
.
.
.
.
चड्डी फाटेल