भेंडीची सुकी भाजी

साहित्य :-vadi vaji

१)      अर्धा किलो कोवळी भेंडी

२)     दोन मिरच्या

३)     दोन-तीन आमसुले

४)     दोन टेबल स्पून तेल

५)    हिंग , मोहरी

६)      हळद , कोथिंबीर

७)    चवीला साखर

८)     थोडेसे खोबरे

९)      चवीनुसार मीठ .

कृती :-

१)      भेंडी धुवून चांगली पुसून कोरडी करून घ्यावी म्हणजे भाजी बुळबुळीत होत नाही .  भेंडयांची देठे काढून त्यांचे लहान लहान तुकडे करावेत .

२)     तेलात , हिंग , मोहरीची फोडणी करून भेंडी टाकून परतावे .  आमसुलाचे तुकडे   टाकावेत .  भाजी परतत राहावी . 

३)     हळद , मीठ , साखर टाकावी .  भाजीवर झाकण ठेवू नये .  कारण वाफेचे पाणी     पडले तर भाजी चिकट होईल . 

४)     भाजी नरम शिजली की त्यात कोथिंबीर व थोडेसे खोबरे टाकावे .