” मन वाट वाट पाही …..”!

 
                           मन दूर दूर जाई 
                           दूर सख्याच्या गावी 
                           मन आतुर आतुर 
                           घाली दारात रांगोळी…..! 
 
 
 
                                   मन वर वर जाई 
                                वर झोकात अंबरी 
                                 मन झाले इंद्रधनू 
                               बांधी तोरण  अंबरी…..! 
                                 
                           
                               मन वाट … वाट पाही 
                          वाट  झाली ग . . .  उदास 
                          मन कातर . . . .कातर . . .
                          घेई कुशीत . . . .आभास ….!
 
 
                                                                                                    ” समिधा”
One Comment