बाई (teacher )आणि मुले

 

गणिताच्या बाई वर्गात सांगतात उद्या

.student12

सर्वांनी ३० परियंत पाढे पाठ करून यायचे….
पुढच्या दिवशी…
.
बाई : ऊठ मक्या……संग २७ नव्व(२७*९) किती ???
.
मक्या जरावेळ विचार करतो,
.
.
मक्या : लई सोपं हाय बाई….. २७० वजा २७….
|| बाई Shocks___मक्या Rocks |

One Comment