मराठी विनोद

computer

या शतकातील सर्वात मोठा जोक….
.
.
.
.
.
.
.
.
कम्प्युटर आणि मोबाईल चा शोध लावला आहे तो आपल्या वेळेची बचत करण्यासाठी ….

खि….खि….खि…..खि…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *