मेथीचं अळण

साहित्य :-methi

१)      अर्धी जुडी मेथी

२)     ताक एक वाटी किंवा दही अर्धी वाटी

३)     डाळीचं पीठ पाव वाटी

४)     लसूण पाकळ्या सात-आठ

५)    सुक्या लाल मिरच्या चार

६)      तेल पाव वाटी

७)    फोडणीचं साहित्य

८)     चवीपुरतं मीठ .

कृती :-

१)      मेथी धुऊन बारीक चिरावी .  थोडं तेल बाजूला काढून उरलेल्या तेलाची फोडणी  करावी . लसणाच्या पाकळ्या फोडणीत टाकाव्यात .

२)     त्या चांगल्या तळल्या गेल्या की लाल मिरच्या अख्ख्या किंवा दोन तुकडे करून टाकाव्यात व नंतर त्यात मेथीची चिरलेली भाजी घालावी .

३)     दोन-तीन मिनिटांनी मीठ घालावं .  मेथी शिजत आल्यावर दुसऱ्या भांडयात ताक किंवा दही घेतल्यास ते पातळ करून त्यात डाळीचं पीठ कालवावं व त्याची एकजीव पेस्ट करावी .

४)     दोन वाटया पाणी त्या पेस्टमध्ये घालून ते सरसरीत मिश्रण मेथीच्या भाजीत घालावं व चांगलं रटरटू दयावं .  पळीवाढी भाजी होऊ दयावी .

५)    भाजी शिजल्यावर आधी काढून ठेवलेल्या तेलाची वेगळी फोडणी करून त्यात तीन-चार पाकळ्या लसूण ठेचून घालावा व ताटात भाजी वाढताना ही फोडणी त्यावर घालावी .