रसशेंगा (शेवग्याच्या)

shev

साहित्य :-

१)      शेवग्याच्या शेंगा तीन-चार

२)     सुकं खोबरं

३)     चिंच , गुळ

४)     गोड मसाला दोन चमचे

५)    लाल तिखट एक चमचा

६)      धने-जीऱ्याची पूड दोन चमचे

७)    भाजलेले दाणे अर्धी वाटी

८)     लाल तिखट .

कृती :-

१)      शेवग्याच्या शेंगाचे बेताचे तुकडे करून ते पाण्यात टाकावेत . 

२)     थोडया पाण्यात चमचाभर मीठ टाकून ते उकडून घ्यावेत . चिंच भिजवून चिंचेचा कोळ करून घ्यावा .

३)     सुकं खोबरं भाजून , गोड मसाला , लाल तिखट , धने-जीऱ्याची पूड , भाजलेले दाणे अर्धी वाटी हे सर्व एकत्र करून थोडं पाणी घालून वाटून घ्यावं .

४)     पातेलीत फोडणी करताना कढीपत्ता टाकावा .  त्यावर हा वाटलेला गोळा टाकून परतावा .

५)    मीठ , गुळ , चार चमचे चिंचेचा कोळ घालावा .  याच मिश्रणात तीन-चार वाटया पाणी घालून पातळ करावं .

६)      उकळी आली की उकडलेल्या शेवग्याच्या शेंगांचे तुकडे अलगद आत सोडून पुन्हा आमटीप्रमाणे उकळू द्यावं .  (शेंगा बेतानं उकडाव्यात .  फुटू देऊ नयेत .)