लोणार सरोवर …

लोणारचे सरोवर महाराष्ट्र राज्यामधील बुलढाणा जिल्ह्यातले खाऱ्या पाण्याचे एक सरोवर आहे.याची निर्मिती एका उल्कापातामुळे झाली.लोणार हे बेसॉल्ट खडकातील एकमेव मोठे आघाती विवर आहे. याचे पाणी अल्कधर्मी आहे.

लोणार सरोवराच्या जतनासाठी व संवर्धनासाठी लोणार विवर हे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केले आहे. या परिसरात अंदाजे बाराशे वर्षांपूर्वीची मंदिरे आहेत.

लोणार सरोवर हे एक निसर्ग निर्मित पर्यटन स्थळ असल्यामुळे,येथे निसर्ग प्रेमी व देश विदेशातील पर्यटक भेट देत असतात . देश व विदेशातील अनेक संस्थांनी लोणार सरोवरचे संशोधन केले आहे .