वालीची भाजी

walchi

(पावसाळ्यात तसंच उन्हाळ्यात वालीच्या लांब शेंगा मिळतात .  त्यांची भाजी चवदार होते .)

साहित्य :-

१)      वालीच्या शेंगा एक जुडी

२)     बटाटे मध्यम दोन

३)     काळा मसाला एक चमचा

४)     तिखट एक चमचा

५)    गुळ , मीठ

६)      ओलं खोबरं .

कृती :-

१)      वालीच्या शेंगा गवारीच्या शेंगांप्रमाणे मोडून घ्याव्यात .  त्यांचे कडेचे दोर निघतात .

२)     मोडलेल्या शेंगा पाण्यात टाकाव्यात .  बटाटे सोलून त्यांच्या मध्यम आकाराच्या फोडी कराव्यात .

३)     तेलाच्या फोडणीत शेंगांचे तुकडे व बटाटे टाकून चांगलं परतावं .

४)     एक-दोन वाटी गरम पाणी टाकून शिजवावं .

५)    शिजत येता-येताच मीठ , गुळ , लाल तिखट , गोडा मसाला व ओलं खोबरं टाकून भाजी चांगली परतावी .  वाफा काढून झाकण ठेवावं .