व्हेज स्ट्यू

साहित्य :-lentil-veg-stew

१)      गाजराचे गोल किंवा लांबट ७ ते ८ तुकडे

२)     फरसबीचे मध्यम ७ ते ८ तुकडे

३)     फ्लॉवरचे मध्यम ७ ते ८ तुकडे

४)     ३ ते ४ मशरूमचे तुकडे

५)    २ ते ३ कोबीचे तुकडे मध्यम , पाने वेगळी केलेली असावीत

६)      बेबीकॉर्नचे तुकडे , सिमला मिरच्यांचे ७ ते ८ तुकडे

७)    एक क्यूब चीज , दोन टेबल स्पून लोणी

८)     दोन टेबल स्पून मैदा , ५ ते ६ मिरी

९)      दोन लवंग , दोन दालचिनीचे तुकडे

१०)  दोन तमालपत्र , बदियान चार तुकडे (चक्रीफुल)

११)   चवीनुसार मठ .

कृती :-

१)      मोठया कढाईत लोणी पातळ करून त्यात लवंग दालचिनी , तमालपत्र , मिरी , बदियान टाकून सर्व भाज्या परताव्यात . 

२)     त्यात दोन वाटया पाणी टाकून अर्ध्या कच्च्या भाज्या शिजवून घ्याव्यात . 

३)     पाण्यात मैदा मिक्स करून ते पाणी टाकावे .  उकळी आणावी .  चवीला मीठ टाकावे .

४)     स्ट्यू जास्त जाड वाटला तर पाणी टाकावे .  मध्यम असावा .  वरून चीज किसून टाकावे .