शेवग्याच्या शेंगांची सुकी भाजी

shevga1

साहित्य :-

१)      शेवग्याच्या शेंगा एक-दोन

२)     भाजणी वा भगरा पीठ दीड वाटी

३)     गुळ , चिंच

४)     तिखट दोन-तीन चमचे

५)    एक ते दीड चमचा गोड मसाला

६)      धन्या-जिऱ्याची पूड

७)    खोबरं .

कृती :-

१)      शेंगांचे बेताचे तुकडे करून पाण्यात टाकावेत .  तेलाच्या हिंग मोहरीच्या फोडणीवर परतून घ्यावेत .

२)     वाटीभर पाणी घालावं .  त्यात थोडं मीठ व तिखट टाकावं .

३)     एका पातेलीत भाजणी वा भगरा पीठ घेऊन त्यात थोडं मीठ , गुळ , चिंचेचा  कोळ , तिखट , मसाला , धने-जिरे पूड सर्व घालून सरसरीत कालवावं .

४)     शेंगा मऊसर झाल्या की हे पीठ त्यावर ओतून उलथन्यानं परतून चंगल्या वाफा आणाव्यात . 

५)    ओलं खोबरं , कोथिंबीर पेरून पुन्हा परतावी व झाकण ठेवावं . ( ही भाजी परतण्यासाठी डाव किंवा चमचा घेऊ नये .  उलथनं घ्यावं म्हणजे नीट परतता येतं .  भाजी मंद आचेवर परतावी .)