सेल्फी….

आई घाबरून मन्याला म्हणाली

बाळा तु लवकर घरी ये

सुनबाईला पेरेलिसिसचा अटॅक आलाय

तोंड वाकडं डोळे वर आणि मान वळलीय बघ.

पक्या- आई तु घाबरू नकोस शांत रहा!

ती सेल्फी काढत असेल,

त्याला सेल्फी म्हणतात.