Category: मराठी विनोद

मराठी विनोद

या शतकातील सर्वात मोठा जोक…. . . . . . . . . कम्प्युटर आणि मोबाईल चा शोध लावला आहे तो आपल्या वेळेची बचत करण्यासाठी …. खि….खि….खि…..खि…
Read More

LOVE v/s DAARU

लव – पागल दारु – मुड फेंश लव – निंद नही दारु – मस्त निंद लव – डेट के 2000/- दारु – 1 बोटर के 300/- लव –
Read More

मक्या

मक्या पहिल्या माळ्यावरून पडण्यात आणि शेवटच्या माळ्यावरून पडण्यात फरक काय आहे? .. .. .. .. .. .. .. .. पहिल्या माळ्यावरून : धप्प !! आ आ आ आ
Read More

टॉम क्रूज़, जॅकी चॅन आणि रजनीकांत

एकदा टॉम क्रूज़, जॅकी चॅन आणि रजनीकांत गप्पा मारत असतात. त्यांच्यात स्पर्धा लागते – प्रत्येकाने जास्तीत जास्त लांब प्रवास करायचा. जॅकी अख्खी पृथ्वी पालथी घालतो !(फक्त ८० दिवसात)
Read More

मराठी विनोद

जेव्हा मोबाईलचा नेटवर्क प्रोब्लेम असतो !! चिंगी sms करते : हाय बेबी :* मंग्या : हाय जान ………(sending failed) … … … चिंगी : आर यु देयर ??
Read More

बाई (teacher )आणि मुले

  गणिताच्या बाई वर्गात सांगतात उद्या . सर्वांनी ३० परियंत पाढे पाठ करून यायचे…. पुढच्या दिवशी… . बाई : ऊठ मक्या……संग २७ नव्व(२७*९) किती ??? . मक्या जरावेळ
Read More

संता आणि रिक्षावाला

संता रिक्षावाल्याला म्हणाला, ‘सदाशिव पेठेत येतोस का?’ रिक्षावाला म्हणाला, ‘पन्नास रुपये होतील.’ संता म्हणाला, ‘दहा रुपये देतो.’ रिक्षावाला म्हणाला, ‘दहा रुपयांत कोण नेईल?’ संता म्हणाला, ‘मागे बस. मी
Read More

बचत

‘बाई असं काय विशेष घडलं आहे? मी पाहते आहे की तुमचे पती स्वर्गवासी झाल्यापासून तुम्ही फारच जोरात बचत करत आहात.’ तीच त्यांची अखेरची इच्छा होती. तलावात बुडत असताना
Read More