Category: मराठी कविता

पुन्हा नव्याने

एका झाडावर दोन फुले मस्तपैकी डुलत होती. अस्तिव भिन्न तरी एकसारखी फुलत होती. फुलाबरोबर त्या झाडेही नशेने झुलत होती जागेचे हलत नाही तरी हास्याने खुलत होती.   आभाळात
Read More

लहानपण कुंभाराच

लहानपण कुंभाराच ओंल,मडक असत . त्याला जस ओवाळल तस वळत असत . परंतु ते कुण्या एरया-गैर्याच्या हातात नसत. ते फक्त आई वडिल्यांच्या हातात असत. कारण ते ओल्या मडक्या
Read More

द्यानत (नित्तीमत्ता)

मीच मला फसवते मला कुणी पाहत नाही असे म्हणून पण अंतर्मन कायम जागृत असते .   त्याचा अभ्यास केला म्हणून आपले द्वंद आपल्याच शिरी का इतरांना दुखवावे का
Read More

भावना

मनी उमटल्या अनेक छटा दडपलेल्या भावनांच्या कधी धूसर , कधी गर्द जीवनातील रंगाच्या .   नजरेतुनच भाव कळे अंतरीचा कधी प्रेमाचा कधी क्रोधाचा झुकती नजरही बरेच काही सांगे
Read More

वेडे मन

पाहिले तिला मनाचे भान उडाले मन नाचायला लागल , मन जाळायला लागल मन उड्या मारायला लागल मन गोंधळून गेल , मन हरवून गेलं.   मन लाजल , मन
Read More

बळीराजा नावाची जात

मोत्यांनी चमकते हिरवेगार शिवार कधी पाहायलाच मिळाले नाही राखाडा मातींत पडलेली धस्कट टोचत राहिली पायांना विव्हळत राहिलो वेदनांनी तरीही धरणाचा पाणी मिळाल नाही   ते आले अनुदानाची भिक
Read More

वाटणी

सकाळ-सकाळी दोन्ही सुना आज लागल्या कल-कलू , गप्प बसलेले नवरे आता मधेच लागले बोलू .   बोलता-बोलता हमरी-तुमरी बाचा-बाची वाढली , धाकय्यान मग एक नवीच युक्ती शोधून काढली
Read More

प्रेमातच अधिक हरलोय मी ..

प्रेमात तुझ्या पडून सखे , वाटायचा जीवनात तरलोय मी, पण मन तुझ्या ताब्यात देऊनही प्रेमातच अधिक हरलोय मी .   प्रेमातच पडल्यानंतर वाटायच प्रेमामुळे अधिक बहारलोय मी ,
Read More

भोग

भोग नाही सरले देवा जोग पाहिला मागुन राग आला जीनागाणीचा राग पहिला गावून बघ आली कारे विठू तुझ्या पंढरीला जाग रात उभ्या जलमाची मीही पाहिला जाळून   जळणाऱ्या
Read More