साहित्य :- १)      गाजराचे गोल किंवा लांबट ७ ते ८ तुकडे २)     फरसबीचे मध्यम ७ ते ८ तुकडे ३)     फ्लॉवरचे मध्यम ७ ते ८ तुकडे ४)     ३ ते