डीप क्लिन्झिंग

त्वचेवरील मृत त्वचा (डेड सेल्स) काढण्यासाठी डीप क्लिन्झिंग केले जाते .  त्वचेचा पोत , रंग यामुळे चांगला होतो .

deep_cleansing
deep_cleansing

 

घरच्या घरी डीप क्लिन्झिंग करण्यास पुढील Pack वापरावे :-

१)      ओट मील व दही एकत्र पेस्ट करून चेहऱ्यावर लावावे .  पाच ते सात मिनिटाने हलक्या हाताने मसाज करून चेहरा धुवावा .  ओट वापरण्याचे कारण त्वचेला स्मुथनेस येतो व डेड सेल्स चागंल्या प्रकारे निघतात .

२)     डेमीरार शुगर (ब्राऊन शुगर) व मध एकत्र करून चेहऱ्यावर लावावे .  हात ओले असताना हळूवार मसाज करून साखर विरघळेपर्यंत ठेवून मग चेहरा कोमट पाण्याने धुवावा .

३)     त्रिफळा चूर्ण व फेसवॉश क्लिन्झिंग मिल्क एकत्र करून लगेच चेहऱ्यावर लावावे .