सुंदर कोपारांसाठी

How to take Elbow Care
How to take Elbow Care

 

१)      हाताच्या कोपरांवर लिंबूरस चोळल्यास काळेपणा जातो .

२)     ओटच्या पिठात लिंबूरस टाकून पंधरा मिनिटे लावावे .

३)     हाताच्या कोपरांवर बेबी ऑइलने मसाज करावा .

४)     चेहऱ्याला सनस्क्रीन/मॉइश्चरायझर लावताना हातांच्या कोपरांनाही चोळावे .