गण्या आणि वडील

jokejokeगण्या दारु पिउन
घरी येतो..
वडिलांना संशय येऊ नये
म्हणून laptop उघडून
बसतो..
थोड्या वेळाने,
वडील- गण्या, दारू पिऊन
आलायस का?
गण्या- नाही हो..!!
वडील- मग
माझी suitcase उघडून
काय type करतोयस?

3 Comments