घरगुती Packs लावूनही मुरुमाची समस्या कमी होते .

Home made Packs
Home made Packs

१)      मुलतानी माती आणि चंदन पावडर , गुलाबपाणी व दुधात मिसळून तयार केलेला Pack .

२)     पुदिना वाटून गाळून चेहऱ्यावर चोळावा .  दहा मिनिटांनी धुवावा .

३)     कडुलिंब धुऊन वाटून चेहऱ्यावर लावावा .  सुकू लागला की धुवावा .