मक्या आणि वेटर

boy clipart1

मक्या : गरम काय आहे ?

वेटर: चाउमीन.

मक्या : आणखी गरम?

वेटर: सूप.

मक्या: आणखी गरम?

वेटर: गरम पानी.

मक्या : आणखी गरम?

वेटर: आगीचा गोला आहे साल्या.

मक्या : घेवुन ये रताळ्या , बीड़ी पेटवाय्ची आहे ..

2 Comments