शिक्षक

शिक्षकteacher

आई – बाबांनी आम्हास जीवन दिले

पण जीवन कसे जगावे तुम्ही शिकविले …

आई- बाबाने आम्हास जेवणाचे ताठ वाढून दिले

ते जेवण कसे आणि किती खायचे तुम्ही शिकविले …

आई – बाबाने आम्हास संस्कार दिले

पण ते संस्कार कसे टिकवायचे तुम्ही शिकविले …

आई – बाबांनी आम्हास मोठे होताना पाहिले

पण तुम्हीच खऱ्या अर्थाने आम्हास मोठे केले …

आई- बाबानेही आमच्याकडे किंचित स्वार्थी अपेक्षेने पहिले

पण तुम्हीच सारे आमच्यासाठी निस्वार्थीपणे केले …

स्वामी तिन्ही जगाचे आई- बाबापुढे झुकले

ते आई – बाबाही आमच्यासाठी तुमच्यापुढे झुकले…

 

कवी

निलेश बामणे

One Comment