मटण बिर्याणी

mutton biryani

साहित्य :

१)      एक किलो मटणाच्या मोठया फोडी

२)     अर्धा किलो बासमती तांदूळ

३)     अर्धा किलो कांदे पातळ उभे चिरलेले

४)     तीन ते चार बटाट्याच्या मोठया फोडी

५)    १०० ग्रॅम जर्दाळू , दोन मिरच्या

६)      कोथिंबीर , आले-लसूण गोळी वाटून

७)    अर्धा वाटी ओले खोबरे

८)     एक चाथुर्थांश वाटी पुदिना

९)      अर्धा वाटी दही , दोन वाटया तूप

१०)  दोन लिंबाचा रस , अर्धा टी स्पून केशर

११)   अर्धा टेबल स्पून पिवळा रंग

१२)  केवडा पाणी किंवा केवडा इसेन्स

१३)  तीन चाथुर्थांश चमचा हळद , तीन चमचे तिखट

१४) मीठ , गरम मसाला , चार ते पाच लवंगा

१५) चार तुकडे दालचिनी , पंधरा ते वीस मिरी

१६)  एक टी स्पून गोड जिरे , एक चमचा शहाजिरे

१७) एक चमचा खसखस , ४ ते ५ मसाला वेलची

१८)  २ जायपत्री , अर्धा जायफळ , २ ते ३ तमालपत्र .

कृती :-

१)      आले-लसूण गोळी वाटणे .  एक कांदा बारीक चिरून त्यात ओले खोबरे , कोथिंबीर , पुदिना , मिरची टाकून गोळी वाटणे .

२)     सर्व गरम मसाला सुका भाजून त्याची पूड करून ठेवणे .  कांदे पातळ चिरून तुपात कुरकुरीत तळून काढून ठेवणे .

३)     बटाट्याच्या फोडींना हळद , तिखट , मीठ लावून कांदयानंतर तुपात तळून ठेवणे .

४)     लिंबाचा रस काढून त्यात गरम करून बारीक केलेले केशर टाकून त्यातच केवडयाचे पाणी एक चमचा किंवा केवडा इसेन्स १/४ चमचा टाकावा .

५)    टोमाटो बारीक चिरून ठेवावा .  जर्दाळू गरम पाण्यात नरम करून मटण शिजल्यावर त्यात टाकावे .

६)      कांदा-बटाटा तळल्यानंतर त्याच तुपात टोमाटो टाकून परतावा व मग मटण टाकावे .

७)    नंतर आले-लसूण गोळी टाकून परतावे व कांदा-खोबऱ्याची गोळी टाकावी .  नंतर दही , हळद , तिखट , मीठ टाकून मटण शिजू दयावे .

८)     शिजल्यावर कुटलेला गरम मसाला टाकावा .  त्यातला थोडा भातावर टाकायला ठेवावा .

९)      लिंबू-केशराचे अर्धे पाणी टाकावे व मटण सुके करून ठेवावे .  तळलेला कांदा कुस्करून मटणात शेवटी टाकावा व परतावे .

१०)  मोठया पातेल्यात तांदळाच्या चौपट पाणी ठेवून भात अर्धा कच्चा शिजू दयावा किंवा अर्धा कच्चा शिजल्यावर पाणी काढून टाकावे .

११)   भात शिजताना एक चमचा मीठ टाकावे .  लवंग-दालचिनी , मोठी वेलची , तमालपत्र भात शिजताना थोडे थोडे टाकावे .

१२)  भात झाल्यावर त्यात थोडा तळलेला कांदा कुस्करून टाकावा व अर्धा चमचा गरम मसाला टाकून लिंबू व पिवळा रंग टाकावा .

१३)  भाताच्या पाण्यातच रंग टाकला तरी चालेल .  लिंबाचा रस व केशर पाणी व केवडा पाणी अर्धा चमचा भातात टाकावे .

१४) मोठया पातेल्यात अर्धी वाटी तूप गरम करून घ्यावे .  त्यात तळाला थोडासा भात टाकून वर सर्व मटण टाकावे व मटणावर भाताचा थर लावावा .

१५) थोडे तूप गरम करून भातावर बाजूने व मधे सोडावे व वर घट्ट झाकण ठेवून खळीने    बंद करावे .  ओव्हनमध्ये अथवा गैसवर तवा ठेवून त्यावर पातेले ठेवून वाफ आणावी .  बिर्याणीवर कोथिंबीर टाकावी .

१६)  एक काकडी , एक टोमाटो , एक कांदा , एक मिरची , कोथिंबीर व पुदिना बारीक चिरून सर्व एकत्र करावे .  घट्ट दह्यात मीठ व वरील सर्व पदार्थ टाकून मिक्स करावे .