पाकातल्या पुऱ्या

साहित्य :-pal puri

१)      एक वाटी रवा

२)     पाऊण वाटी मैदा

३)     दही वा दाट ताक

४)     पाकासाठी तीन वाटया साखर

५)    थोडे केशर , तळण्यासाठी तेल

६)      चवीनुसार मीठ .

कृती :-

१)      रवा-मैदा , साखर एकत्र करून त्यात गरम तेलाचं मोहन घालावं .  दही वा ताकात घट्ट भिजवावं .  (आवश्यकता वाटल्यास थोडं पाणी चालेल .)

२)     अर्धा तास तरी झाकून मग कुटावं .  छोटया छोटया पुऱ्या लाटाव्यात .  (शक्यतो एका पुरीचा एक घास अशा) .

३)     एकदा तेल कडकडीत गरम केल्यावर मंद आचेवर पुऱ्या तळाव्यात .  कडक    हव्या , मऊ नकोत .

४)     एकीकडं साखर बुडेल एवढं पाणी घालून पाक करावा .  त्यात किंचित गरम केलेलं केशर कुस्करून घालावं .

५)    मंद आचेवर (एका निखाऱ्यावर म्हणतो तसा) पाक गरम ठेवावा .

६)      चार-पाच पुऱ्यांचा पहिला घाणा तळून काढल्यावर त्या पुऱ्या पाकात टाकाव्यात .

७)    तोपर्यंत दुसरा घाणा तळायला घ्यावा .  पाकातल्या पुऱ्या उलटाव्या .

८)     दुसरा घाणा तळून झाला की पाकातल्या पुऱ्या काढून परातीत वा थाळ्यात सुट्या सुट्या ठेवाव्या आणि पाकात तळलेल्या पुऱ्या टाकाव्या .

९)      थाळ्यातल्या पुऱ्यांतून पाक निथळतो टो पुन्हा पातेल्यातल्या पाकात टाकावा .

१०)  पातेल्यातला पाक घट्ट झाल्यास किंचित पाणी घालून उकळी आणावी .

११)   सरतेशेवटी उरलेल्या पाकात बदाम-काप , बेदाणे , लिंबूरस घालून सुधारस करता येतो .  मात्र पुऱ्या बुडेल इतका पाक कायम लागतोच .

१२)  या पुऱ्यांचा पसारा खूप होतो .  आचेवरील तळणीमुळं वेळही जास्त लागतो .  पण खाणाऱ्यांच्या पसंतीनंतर शीण जाणवत नाही .

(खास न्याहरीची तयारी म्हणून आदल्या दिवशी या पुऱ्या करून ठेवता येतात .)