इन्स्टट शेवया

Shevaya recipe in marathi
Shevaya recipe in marathi

साहित्य :-

१)      दोन वाटया जाड शेवया

२)     अर्धी वाटी ओलं खोबरं

३)     दोन मोठे चमचे तेल

४)     दोन-तीन लाल सुक्या मिरच्या

५)    फोडणीसाठी मोहरी , हिंग

६)      चवीपुरतं मीठ .

कृती :-

१)      शेवया कोरडयाच खमंग भाजाव्या .  तेलाची फोडणी करून फोडणीत लाल  मिरच्या आणि खोबरं घालून लाल होईपर्यंत परतावं .

२)     नंतर शेवया , मीठ साखर घालून परतावं .  गार झाल्यावर शेवया डब्यात    भरून ठेवाव्या .

३)     शेवया करायच्या वेळी एक वाटी मिश्रण- एक वाटी उकळत्या पाण्यात घालून   एक वाफ आणावी .

४)     मायक्रोवेव्हमध्ये एक वाटी मिश्रणाचा साधारण दोन प्लेट उपमा तीन-चार मिनिटात होतो .