बाई (teacher) आणि मुले

studentएकदा शाळेत बाई (teacher) नवीन आलेली असते
ती मुलांना विचारते कि तुमच नाव
आणि छंद सांगा

1 मुलगा – माझ नाव गण्या ।
मला चंद्राला पाहायला आवडते ।।

२ मुलगा – माझ नाव राजू ।
मला चंद्राला पाहायला आवडते ।।

३ मुलगा – माझ नाव किरण ।
मला चंद्राला पाहायला आवडते ।।

•सगळ्यांची नावे वेगळी पण छंद
एक•

बाई (Teacher)आश्चर्यचकित होते आता मुलीँनी नाव सांगा

१ मुलगी – माझ नाव चंद्रा ♥